17 מושגים בביטוח שכדאי להכיר

אם שאלתם את עצמכם מה זה פוליסה? או מה זה פרמיה ? אתם לא לבד.
תחום הביטוח רווי במונחים שרובם בני עשרות שנים. ולמרות שהשפה התעדכנה עם השנים,
המונחים נשארו כמו שהם , ואינם ברורים לאדם אשר לא מהתחום.
אמנם יש מאות מונחים, אך סביר שברובם לא תתקלו. ריכזנו את ה 17 הכי שימושיים.

 

צילום ספר ברקע ספרייה

מה זה פוליסה?

הסכם בין המבוטח לחברת הביטוח , בו מפורטים התנאים וההתחבויות של החברה כלפי המבוטח במקרה של נזק , לו או לצד שלישי. וכן סכומי הביטוח שעל המבוטח לשלם תמורת התחייבות זו.   

מה זה פרמיה?

דמי הביטוח ותשלומי המבוטח לחברת הביטוח לפי תנאי הפוליסה. או במילים פשוטות. כמה עולה לכם הביטוח .

מאלוס

מבוטח אשר תבע את חברת הביטוח בשנה הקודמת חייב בתוספת תשלום בעת החידוש. שכן הוא מהווה סיכון מוגבר עבור חברת הביטוח.

פרנצ'יזה

מבוטח שנמצא זכאי לתשלום אובדן כושר עבודה יקבל תשלום רטרואקטיבי על רובתקופת ההמתנה.  

תקופת המתנה

הזמן בין תחילת מקרה הביטוח עד תום תקופת האכשרה אשר בסיומה זכאי המבוטח לתגמולי ביטוח. משך התקופה משתנה לפי המפורט בפוליסה.

תקופת אכשרה

פרק זמן הנקבע בתחילת הביטוח בו המבטח אינו משלם תגמולים עקב מקרה ביטוחי. תקופת הזמן נקבעת לפי תנאי הפוליסה או תקנון הקרן

תעריף יסוד

גודל הפרמיה הבסיסי עליו ניתנות הנחות או תוספות תשלום פר מקרה.

חובת גילוי

חובת המבוטח למסירת מידע נכון לחברת הביטוח אשר יכול להשפיע על התנאים בפוליסה והסכמת החברה לבטח את הלקוח.

חריג

סייגים בפוליסה המגדירים מה אינה כוללת

ביטוח אחריות מעבידים

ביטוח שנועד לכסות את המעסיק בפני תביעות במקרים של פציעות, מחלות או תאונות של עובדיו. מעבר לתשלום של ביטוח לאומי.

אובדן מלא

נזק לרכוש באופן סופי כך שאין אפשרות לשיקום. חברת הביטוח תשלם למבוטח את מלוא הסכום, בניכוי הסכומים המגיעים לה (השתתפות עצמית הפרשי פרמיות או העברת שרידי הרכוש לחברת הביטוח)

דפלציה

מצב המתאר ירידות מחירים של שירותים ומסחר. הפוך לאינפלציה.

החרגה רפואית

מצב בו הפוליסה אינה מכסה את המבוטח. בעקבות בעיה או ליקוי בריאותי אשר מגביל את המבוטח. 

הפול ביטוח

גוף משותף לכל חברות הביטוח בישראל, אשר מחויב לקבל אליו כל מבוטח בביטוח רכב . לרוב מבטחים שם אנשים אשר סורבו בחברות הביטוח עקב סיכון גבוה. מחירי הביטוח בפול לרוב יהיו גבוהים מהמחירים המקובלים בשוק .

התיישנות

תקופה שקבע המחוקק אשר לאחריה לא ניתן לתבוע את חברת הביטוח בגין אירוע מסוים.

חיתום

סיווג רמת הסיכון המוצע בביטוח ודירוגו על פי חומרה. תוצאות החיתום יקבעו האם המבוטח יתקבל בתנאים מסוימים או שיידחה לחלוטין.